Slide background
Slide background
Slide background
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide background
Slide background

75 שמות

1. אקלקוליה
2. אגרפיה
3. תסמונת דה מורסייר
4. אספרגרס (1944, הנס אספרגרס התייחס למחקרו לגבי ילדים, כולל אלה עם תסמיני דיסלקסיה)
5. הפרעות קשב וריכוז (ADD)
6. הפרעות קשב וריכוז עם לאות (ADLD)
7. הפרעות קשב וריכוז עם היפראקטיביות (ADHD)
8. הפרעות בעיבוד שמיעתי
9. הבחנה שמיעתית
10. הפרעות בתפיסה שמיעתית
11. הפרעות בעיבוד התפיסתי
12. הפרעות המערכת השמיעה המרכזית
13. הפרעות בתמונות מושגיות
14. חסך רעיוני
15. הפרעה רעיונית
16. הפרעת התנהגות
17. תסמונת דה מורסייר, או דיספלזיה ספטו-אופטית
18. אפזיה התפתחותית
19. הפרעת התפתחות חשבון (דיסקלקוליה)
20. הפרעה בהתפתחות הביטוי
21. הפרעה בהתפתחות הקואורדינציה
22. הפרעה בהתפתחות השפה המבטאת
23. הפרעה בהתפתחות הקריאה
24. הפרעה בהתפתחות השפה הנקלטת
25. הפרעה בהתפתחות הכתיבה
26. הפרעה בהתבטאות בכתב (DSM IV – 315.2)
27. דיסארתריה
28. דיסלקסיה דיסאיידטית, או דיסאיידזיה
29. דיסגרפיה
30. דיסלקסיה
31. דיסנומיה
32. דסילקסיה דיספונטית, או דיספונזיה
33. דיספרקסיה (מגושמות)
34. דיסריתמיה
35. ליקויים חינוכיים
36. הפרעה סביבתית
37. התלכדות עיניים בלתי- מספקת
38. תסמונת כשל
39. היפראקטיביות, או היפרקינזיס
40. היפו-אקטיביות
41. אימפולסיביות
42. מוגבלות בלתי-נראית
43. תסמונת לנדאו-קלפנר, או אפזיה אפלילפטיפורמית נרכשת
44. הפרעת שפה
45. בעיה מבוססת-שפה
46. תסמונת עצלנות
47. ליקוי למידה (LD)
48. הפרעת למידה
49. מוגבלות למידה
50. בעיות למידה
51. לקות מינימלית בתפקוד המוח (MBD)
52. צדיות מעורבת או בלבול צדי
53. חסכים בתפוקה מוטורית
54. חסכים מוטוריים
55. דיסלקסיה אורתוגרפית
56. מוגבלות תפיסתית
57. חוסר התאמה בהבנת הנקרא
58. מוגבלות בקריאה
59. הפרעה בקריאה (DSM IV – 315.00)
60. תסמונת רגישות סקופטית (תסמונת אירלן)
61. תסמונת סמנטית-פרגמטית
62. ציפוי רגשי רציני
63. חסכים ביחסים מרחביים ובמודעות גוף
64. ליקוי למידה ספציפי (SLD)
65. דיסלקסיה שטחית
66. תסמונת I הפרעה בשפה
67. תסמונת II הפרעה בקואורדינציה הבעתית וגרפו-מוטורית
68. תסמונת III הפרעה תפיסתית ראייתית-מרחבית
69. דיסלקסיה ראייתית
70. חסכים ראייתיים מוטוריים
71. חסכים בתפיסה ראייתית
72. חסכים בעיבוד ראייתי
73. עיוורון מילים

מקורות:
www.idonline.org/ID_indepth/glossary.html
Glossary of LD terms: LD: glossary of some important terms
Barbara Clark 4-10-02 email dbip@gbis.com
Abigail Marshall 4-10-02 email Abigail@dysle
Judith Schwarcz e-mail moogy@netvision.net.il

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech